OkDo Verbouwingen

Een renovatiebedrijf kiezen : welke valkuilen moet u vermijden

Er zijn jammer genoeg nog vaak mensen die spijt hebben van hun keuze voor een specifiek bouwbedrijf voor het uitvoeren van hun renovatieproject. De redenen die het vaakst worden opgesomd zijn: oneerlijkheid, gebrek aan professionalisme of het niet respecteren van de overeengekomen tijdsduur. Om u deze zaken te besparen, biedt illiCO verbouwen u enkele waardevolle tips zodat u kunt kiezen voor een serieuze en betrouwbare partner voor het uitvoeren van uw verbouwingen.

Een betrouwbare aannemer kiezen voor uw verbouwingswerken: drie belangrijke stappen

Er zijn drie belangrijke stappen om een betrouwbare aannemer in renovatiewerken te selecteren.

1. Het selecteren van een aannemer

De eerste stap is het kiezen van een geschikte aannemer. Daarbij kunt u zich baseren op twee verschillende methoden: ofwel laat u zich leiden door mond-tot-mondreclame, ofwel zoekt u zelf een aannemer via internet, de gele gids, enz.

Maar hoe kunt u zeker zijn dat de gekozen aannemer een serieuze partner is, die geschikt is voor het werk dat u hem wilt laten uitvoeren? Om u daarvan te verzekeren, geven onze raadgevers uit de bouwsector u de raad eerst de volgende zaken na te gaan :

  • Kijk of de gekozen aannemer wel degelijk het recht heeft dit beroep te mogen uitoefenen. Hiervoor kunt u de NACEBEL-codes van zijn bedrijf kijken op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze codes staan ieder voor een specifiek beroep. Dankzij dit ondernemingsnummer, kunt u op de website van KBO nakijken of de aannemer weldegelijk het recht heeft het werk dat u hem zou willen laten uitvoeren uit te oefenen. Is dat niet het geval en voert de aannemer de werken dus als het ware illegaal uit, dan heeft de klant het recht de aannemer hiervoor niet te betalen ;

  • Ga na of de gekozen aannemer wel verzekerd is. Hiervoor kunt u rechtstreeks aan de aannemer een attest van verzekering vragen. Een dergelijk attest wordt enkel door een verzekeringsbedrijf afgeleverd bij een geldig verzekeringscontract ;

  • Vraag of de aannemer weldegelijk zijn sociale en fiscale verplichtingen nakomt : is hij in orde wat BTW betreft ? Betaalt hij tijdig zijn bedrijfsvoorheffingen en zijn sociale bijdragen conform artikel 30 bis betreffende de inhoudingsplicht? ;

  • Ga na of de aannemer weldegelijk kwalitatief werk aflevert en of zijn competenties overeenstemmen met wat u van hem verlangt. Het is natuurlijk niet evident zijn capaciteiten na te gaan voordat de renovatiewerken van start gaan. Om de kans op kwalitatief werk zo groot mogelijk te maken, hebben de coördinatoren van OkDo verbouwingen al tal van aannemers geselecteerd volgens bovenstaande criteria en hen voorzien van het QualityPro-label. De kwaliteit van het door hen afgeleverde werk werd dus ook al verscheidene keren gecontroleerd via tevredenheidsenquêtes bij onze klanten.

2. Analyse van de prijsofferte

Vervolgens is het belangrijk meerdere prijsoffertes met elkaar te vergelijken. Dat houdt onder andere in een kritische blik te werpen op de verplichte wettelijke bepalingen, de hoeveelheden materiaal, de datum van uitgifte en de geldigheidsduur van de offerte. Dit is zeker geen eenvoudige taak, gezien de omschrijvingen van de ene aannemer ten opzichte van de andere behoorlijk kunnen verschillen. Zo kunnen de prijzen bij de ene aannemer volledig gedetailleerd zijn, terwijl een andere forfaitaire prijzen geeft. Om u te helpen bij de vergelijking van de verschillende prijsoffertes, ontwierpen de werfbegeleiders van OkDo verbouwingen een heel kostbaar meetinstrument: de vergelijker van offertes in de bouw en renovatiewerken. U kunt ons dus de verschillende prijsoffertes toesturen om te laten analyseren, Wij sturen u daarna zo snel mogelijk een gedetailleerd rapport op van de vergelijking.

3. De financiële afspraken

Een laatste belangrijk punt is de financiële zijde. Indien de aannemer voor de aanvang van de werken, al de gehele som van de werken vraagt, dan moet u zich zeker vragen stellen. In de praktijk betaalt men in Vlaanderen en Brussel een voorschot van 30% voor de aanvang van de werken in de bouw of verbouw. Vervolgens volgen de aanbetalingen proportioneel met de voortgang van de werken. Althans, op die manier beheert OkDo verbouwingen de betalingen. Specifiek hiervoor hebben we het systeem Protecacompte in leven geroepen waarmee wij een garantie geven op uw voorschot tot aan de aanvang van de werken. Bij aanvang betalen wij het voorschot van 30%, en de resterende 70% betalen we volgens de instructies van de klant waarbij wij aanraden telkens slechts datgene te betalen, dat reeds is uitgevoerd. Indien er zich dan toch een probleem voordoet voordat de werken beginnen of tijdens de werken zoals het faillissement van uw aannemer, kunt u het bedrag terugkrijgen waarvoor de werken nog niet werden uitgevoerd.

De juiste aannemer zoeken voor uw renovatiewerken schrikt u af? Vertrouw deze moeilijke taak toe aan de werfbegeleiders van OkDo verbouwingen !

Onze bouwcoördinators selecteren de meest geschikte aannemer voor uw verbouwingen met de beste verhouding prijs/kwaliteit ! Contacteer onze medewerkers voor meer informatie of voor een gratis prijsofferte voor uw renovatiewerken.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)