OkDo Verbouwingen

De tussenkomst van een architect bij renovatiewerken: zijn taak en verantwoordelijkheden

U denkt erover uw woning in Vlaanderen of Brussel te verbouwen? Door beroep te doen op een architect, kunt u uw plannen en ideeën vorm geven. Hoewel zijn rol meestal slechts beperkt wordt tot een rekenkundige projectie, kan de rol van een architect veel verder gaan. Zie het als een samensmelting van wetenschappen, techniek en kunst, waarbij een bepaalde ruimte een totaal nieuwe indeling krijgt waarbij comfort, esthetiek en duurzame materialen centraal staan. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de taken van een architect bij OkDo verbouwingen.

De architect bij renovatiewerken: een tussenpersoon met twee belangrijke opdrachten

De architect is een vakman uit de bouwsector die twee belangrijke taken heeft:

  • Een wettelijke taak : hieronder vallen alle opdrachten waarvoor verplicht een stedenbouwkundige vergunning moet worden afgeleverd. Dat is het geval wanneer er zaken worden gewijzigd aan de buitenzijde van het gebouw, of naast het bouwwerk. Enkele voorbeelden zijn het plaatsen van een aanbouw of een losstaand bijgebouw, dakwerken of het verhogen van een dak, renovatiewerken waarbij de voorgevel opnieuw wordt bezet, het plaatsen van een gevelbekleding (bardage), de aanleg van een parking enz.

  • Andere architecturale opdrachten die niet binnen het wettelijke kader vallen : we spreken hier over alle andere opdrachten, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Binnenshuis is dat bijvoorbeeld iedere verbouwing, waarbij de funderingen en de structuur van het gebouw niet worden aangetast, zoals het bezetten van de vloer, de plafonds, enz.

Elke keer wanneer een architect een wettelijke opdracht uitvoert, moet hij de Orde van Architecten op de hoogte brengen. Dit is een wettelijke instantie waarmee alle architecten in België verbonden zijn en die erop toeziet dat de architecten zich houden aan de beroepsregels in de architectuur. De Orde van Architecten levert een attest af aan de architect voor iedere opdracht, als bewijs dat deze beantwoordt aan de beroepsregels. Voor de klant is dit attest het bewijs dat de architect administratief in orde is en ingeschreven is. Dit attest wordt ook bijgevoegd bij de stedenbouwkundige vergunning.

De wettelijke verantwoordelijkheden van een architect in het kader van verbouwingswerken

Het is belangrijk te zeggen dat een architect niet verantwoordelijk geacht kan worden voor de uitvoer van de renovatiewerken, maar wel voor de wijze waarop. Zo moet hij ervoor zorgen dat de gemeente een stedenbouwkundige vergunning aflevert en dat de verbouwingswerken zo goed mogelijk verlopen. Wanneer echter de aannemer die de verbouwingswerken uitvoert, failliet gaat of hij levert slecht werk, dan kan men zich niet beroepen op de architect.

De architect kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de opvolging van de bouwwerf wanneer er renovatiewerken aan de gang zijn. Dit is de taak van de coördinator van de renovatiewerken voor werven in Vlaanderen en Brussel. Zijn taak is echter wel controleren of de verbouwingswerken conform zijn aan de architecturale plannen en de opgelegde technieken.

Wanneer de architect tekort schiet in zijn opdracht, is hij wettelijk verantwoordelijk de eventuele schade die door zijn fout werd veroorzaakt terug te betalen. Hiervoor sluit hij een professionele BA verzekering af (burgerlijke aansprakelijkheid). Deze verzekering dekt de professionele verantwoordelijkheid van een architect, in tegenstelling tot de BA verzekering die aannemers in de bouw en verbouw afsluiten om de uitvoer van de werken dekken.

Coördinator in verbouwingswerken en architect werken zeer nauw samen, werf na werf

Wij vinden het bij OkDo verbouwingen zeer belangrijk een volledige offerte aan de klant voor te leggen, en we werken bijgevolg regelmatig samen met architecten. De tussenkomst van deze vaklui is heel belangrijk bij renovatiewerken, onder andere voor de minutieuze beschrijving van alle details bij verbouwingswerken, en het doorsturen van deze informatie naar de aannemers, om zo een volledige en juiste prijsofferte te krijgen. Tot slot zorgen zij voor de laatste controle na afloop van de werken. Wij werken trouwens altijd samen met zelfstandige architecten voor de aanvraag van stedenbouwkundige vergunningen.

U bent van plan verbouwingswerken te laten uitvoeren? Onze verantwoordelijken voor renovatiewerken bij OkDo verbouwingen zorgen voor alles, van A tot Z !

Wenst u dat uw verbouwingswerken zonder probleem verlopen, op tijd klaar zijn en volledig beantwoorden aan uw verwachtingen ? Contacteer dan OkDo verbouwingen ! Onze medewerkers staan klaar om u meer inlichtingen te geven of een gratis prijsofferte op te maken.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)