OkDo Verbouwingen

De belangrijkste stappen voor een geslaagde renovatiewerf

U denkt erover renovatiewerken te laten uitvoeren aan uw woning, maar u weet niet waar te beginnen ? Ontdek hieronder de 10 belangrijkste stappen die nodig zijn voor een geslaagde verbouwing.

De tien absoluut noodzakelijke stappen om uw renovatiewerken te doen slagen

In chronologische volgorde raden we volgende stappen aan :

Een financiële oplossing zoeken

Om uw verbouwing te financieren, kiest u best voor een voordelige oplossing in het genre van één enkele lening met een vaste maandelijkse afbetaling voorzien om het geheel van de werken te financieren, of aangepast aan uw budget. Vergeet niet in het globale budget van uw verbouwing een marge te voorzien om eventuele onvoorziene omstandigheden te kunnen financieren of werken en inspiraties waaraan u niet eerder dacht en die vorm kregen tijdens de renovatiewerken.

Premies en subsidies aanvragen

Vandaag de dag bestaan er tientallen premies en subsidies voor renovatiewerken, zowel op federaal, regionaal, provinciaal als zelfs op gemeentelijk vlak. Bestudeer de voorwaarden van ieder van deze premies en subsidies in detail en kijk op welke premies u recht heeft en op welke niet. Sommige premies moeten worden aangevraagd voor aanvang van de werken, andere pas erna. De aanvraag van deze subsidies kan lang duren en is ingewikkeld. Vandaar dat het echt aangeraden is een gespecialiseerd iemand zoals een premiejager te consulteren voor u aanvangt met de werken.

De administratieve verplichtingen nakomen

Worden het ingrijpende renovatiewerken of verandert de draagstructuur van het gebouw door de werken ? In dat geval is het noodzakelijk om voor de werken een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen of om de werken aan te geven. Het is aan de bouwheer ofwel de architect om deze aanvraag in te dienen bij de dienst Ruimtelijke Ordening bevoegd voor de gemeente waar de renovatiewerken zullen worden uitgevoerd.

De bouwwerf voorbereiden

De bouwwerf voorbereiden betreft zowel de coördinatie, de doorstroom van informatie als de beveiliging van de goederen en het opkuisen van de werf.

Wanneer u geen beroep doet op de diensten van een coördinator in renovatiewerken, zorg er dan voor dat iedere aannemer die meewerkt aan uw renovatieproject ten minste 15 dagen voor zijn interventie op de hoogte wordt gebracht van zijn timing.

Eens deze fase te hebben gedaan, moet u ervoor zorgen dat de plaats waar de renovatiewerken door zullen gaat vrij is. Let wel: een aannemer is geen verhuizer! Het is aan u om deze plek te ontruimen zodat de vakmensen voldoende werkruimte hebben om hun taak volgens de regels van de kunst te kunnen uitvoeren. Zorg er ook voor dat waardevolle voorwerpen worden verwijderd of worden afgeschermd om geen schade te ondervinden.

Indien het opkuisen van de plek na afloop niet is voorzien in de offerte van uw renovatieproject, moet u er zelf voor zorgen dat na de tussenkomst van iedere aannemer alles wordt opgeruimd en weggehaald voordat de volgende aannemer aan de slag gaat.

Contracten onderhandelen

Bent u helemaal alleen om alles te regelen, zonder architect of renovatiecoördinator ? Dan is het aan u om te beslissen met welk renovatiebedrijf en welke verschillende aannemers u in zee gaat en om alle voorwaarden omtrent uw verbouwing te onderhandelen.

De prijsofferte staat gelijk aan een contractuele overeenkomst en bepaalt alle onderlinge relaties tussen de ondergetekenden. Alle voorwaarden die erin staan zijn dus op voorhand besproken en aanvaard door beide partijen. Vandaar dat een prijsofferte volledig moet zijn met een gedetailleerde omschrijving van de verschillende stappen van de bouwwerf, een omschrijving van de gebruikte materialen, de datum van aanvang en de duur van de werken.

Het voorschot betalen

Het voorschot is de eerste betaling op de definitieve prijs volgens de prijsofferte. Onze specialisten in verbouwingen raden in uw eigen belang aan om nooit een voorschot voor uw verbouwing te betalen, hoger dan 30% van het bedrag van de prijsofferte. Vervolgens moet u nooit een schijf betalen voor werken die nog niet werden uitgevoerd. Tenslotte, betaal geen voorschot wanneer dit niet expliciet in de offerte is vermeld of zonder officiële factuur.

De oplevering van de verbouwingswerf

De oplevering van de werf gebeurt door de bouwheer en is de aanvaarding van de bouwwerf met of zonder voorbehoud. De wet voorziet bij de oplevering van een bouwwerf twee fasen, een voorlopige en een definitieve oplevering. Meestal zit er een jaar tussen beide.

De uitgevoerde werken betalen

Ga na of de facturen overeenkomen met de prijsofferte en of zij alle gegevens bevatten van het bedrijf zoals de juiste naam, hun BTW-nummer, de datum van de factuur, het juiste bedrag, de BTW, ...

Een postinterventiedossier opstellen (PID)

Vandaag de dag moeten alle technische gegevens van werken die worden uitgevoerd door één of meerdere aannemers worden genoteerd in een postinterventiedossier (PID), zodat iedereen gemakkelijk kan achterhalen hoe de structuur van het gebouw eruit ziet en welke materialen werden gebruikt. Dit dossier wordt opgesteld door een coördinator inzake veiligheid en gezondheid wanneer er meerdere aannemers tussenkomen bij de renovatiewerken, of door de bouwheer wanneer de werken door één enkele aannemer worden uitgevoerd.

Het verzekeringscontract aanpassen

Tenslotte, vergeet niet contact op te nemen met uw verzekeraar om eventuele aanbouwen en aanpassingen aan uw woning mee in het verzekeringscontract op te nemen. Daarmee zijn ook de vernieuwingen die u aan uw woning heeft aangebracht mee verzekerd.

U wenst beroep te doen op de diensten van een werfbegeleider voor uw renovatiewerken ?

OkDo verbouwingen staat klaar om u bij te staan in alle belangrijke stappen voor uw renovatieproject in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. U wenst meer informatie of een prijsbestek ? Contacteer ons per telefoon of via ons online contactformulier. Wij nemen dan binnen de 24h contact met u op.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)