OkDo Verbouwingen

Belastingvermindering bij renovatiewerken : wat zijn de mogelijkheden ?

In Vlaanderen komen veel van de renovatiewerken die tot doel hebben energie te besparen in aanmerking voor premies en financiële voordelen, toegekend door de verschillende regionale overheden. Daarnaast biedt de federale overheid een belastingvermindering voor het isoleren van uw dak maar ook bij het beveiligen van uw woning tegen inbraak en brand. Hieronder leest u alle details.

Belastingvermindering en energiepremies voor uw renovatiewerken : haal ze niet door elkaar

Belastingvermindering bij renovatiewerkenDe belastingvermindering die wordt toegekend in het kader van bepaalde renovatiewerken en verbouwingen, onderscheidt zich van de premies die de verschillende regio's Vlaanderen, Brussel en Wallonië uitbetalen. Het betreft drie verschillende voordelen, die cumuleerbaar zijn.

Er bestaan drie mogelijke fiscale voordelen :

  • Aftrekbare uitgaven : dit zijn uitgaven die u deed tijdens het belastbaar tijdperk en waardoor uw netto belastbaar inkomen wordt verminderd ;

  • Belastingverminderingen : Onder bepaalde voorwaarden geven uitgaven recht op een belastingvermindering tot een maximaal bedrag. Deze uitgaven geven dus recht op een voordeligere belastingheffing op een bepaald bedrag ;  

  • Belastingkredieten : in tegenstelling tot aftrekken en belastingverminderingen, zijn de uitgaven die recht geven op een belastingkrediet niet beperkt tot de verschuldigde belasting. Men spreekt ook van negatieve belasting, omdat het fiscale voordeel dat hieraan is verbonden, betaald wordt aan de belastingplichtige. Dit gebeurt zelfs wanneer geen enkele belasting op zijn naam wordt aangerekend.

Uitgaven voor uw woning die recht geven op belastingvermindering

Sommige uitgaven voor uw woning, geven recht op belastingvermindering. Dat is weliswaar op voorwaarde dat de werken worden uitgevoerd door een aannemer, en geldt ofwel voor isolatiewerken aan uw dak in Vlaanderen of Brussel, ofwel voor werken om uw woning te beveiligen tegen inbraak of brand. Voor 2014 werd er een belastingvermindering toegepast op alle investeringen die energiebesparingen met zich meebrachten, maar ondertussen is dit nu dus beperkt tot isolatiewerken aan uw dak in België.

Belastingvermindering voor dakisolatie

De belastingvermindering beslaat 30% van de investeringen die u spendeerde aan de gerealiseerde dakisolatiewerken. Het betreft het gefactureerde bedrag met BTW inbegrepen. Wat het inkomstenjaar 2014 aangaat (aanslagjaar 2015), bedroeg de belastingvermindering maximaal 3 040 euro per woning. Voor iemand die meerdere woningen bezit, is deze belastingvermindering te vermenigvuldigen met het aantal gebouwen waarvan u eigenaar bent, op voorwaarde dat de isolatiewerken aan uw dak werden uitgevoerd door een aannemer.

Deze belastingvermindering is cumuleerbaar met de premies en andere financiële voordelen die de verschillende regionale overheden toekennen. Dit geldt voor eigenaars, huurders, bezitters, erfpachters, opstalhouders of vruchtgebruikers. Het is niet noodzakelijk zelf in het gebouw te wonen om van dit fiscale voordeel te kunnen genieten, het kan bijvoorbeeld ook om een woning gaan die verhuurd wordt.

Deze belastingvermindering is toepasbaar op ieder gebouw, dat minimaal 5 jaar in gebruik moet zijn geweest als woning bij de start van de isolatiewerken. Het kan gaan om een gebouw of een deel van een gebouw met een woonfunctie, zoals een eengezinswoning, een appartement, een studio, … Het mag alleen geen bedrijfsfunctie hebben. Dat is de voorwaarde waaraan absoluut moet worden voldaan om van de belastingvermindering te kunnen genieten.

Werken aan uw woning voor de beveiliging tegen inbraak en brand geven ook recht op belastingvermindering

Ook investeringen om de beveiliging van uw woning te vergroten, zowel tegen inbraak als tegen brand, geven recht op belastingvermindering. Dit kunnen inbraakvertragende elementen zijn zoals specifiek inbraakwerend glas, sloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken, gepantserde deuren, alarmsystemen, camera's met registratiesysteem, water- en poederblussers, automatische blustoestellen in lokalen met verwarmingsketels op stookolie of deuren met brandweerstand van een half uur.

IlliCO verbouwingen begeleidt u en geeft advies om te weten welke werken fiscale voordelen geven !

Contacteer onze werfbegeleiders voor iedere vraag betreffende regionale premies en belastingvermindering voor uw renovatiewerken en verbouwingen. U kunt ons 24u op 24 contacteren voor een duidelijke offerte.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)