OkDo Verbouwingen

Het bouwbedrijf of de aannemer van uw renovatiewerken gaat failliet: hoe reageren? Wat zijn de gevolgen?

Een faillissement van een bouwbedrijf brengt meestal tal van negatieve financiële gevolgen mee voor de klant, die met het betreffende bedrijf in zee was gegaan voor renovatiewerken. Hoe kunt u zich hiertegen beschermen? Hoe kunt u de financiële gezondheid bepalen van een bouwbedrijf ? Hieronder vindt u het antwoord.

Mijn bouwondernemer gaat failliet : wat moet ik doen ?

Mijn bouwondernemer gaat failliet, wat moet ik doen?Wanneer de bouwondernemer waarop u beroep heeft gedaan voor de renovatie van uw woning failliet wordt verklaard, dan wordt er een curator aangesteld om de activa te liquideren en om de schuldeisers terug te betalen (met voorrang voor de institutionele). Jammer genoeg zijn de kansen voor de klant om zijn reeds betaalde voorschotten voor de renovatiewerken te recupereren maar mager. De klant komt pas op een secondaire plaats in het rijtje van schuldeisers. De curator zal in eerste instantie de fiscus terugbetalen, de sociale lasten en de banken, en het faillissement eindigt meestal in een absoluut verlies voor de klant, particulier of bedrijf, die de renovatiewerken liet uitvoeren. OkDo verbouwingen biedt in deze uitzichtloze situatie de mogelijkheid om de bouwwerf verder uit te laten voeren en wel volgens de regels van de kunst, ditmaal met betrouwbare en ernstige bouwondernemers in renovatiewerken.

Welke mogelijkheden zijn er om een faillissement van de bouwondernemer van uw renovatiewerken te vermijden ?

Het is niet zeer gemakkelijk zich te verzekeren van de financiële kredietwaardigheid van een bouwbedrijf. Gelukkig zijn er enkele labels en garanties die u wel op de goede weg kunnen helpen:

Bescherming van uw voorschotten: uw voorschotten worden beschermd en slechts uitbetaald in functie van de vooruitgang van de werken

U moet absoluut zien te vermijden dat de ondernemer met wie u werk u al 90% van de totale prijs voor de renovatiewerken laat betalen, terwijl er nog maar 10% van de werken werden uitgevoerd. Beeldt u zich de desastreuze gevolgen maar in moest deze ondernemer op dit stadium van de uitvoer van de verbouwingswerken aan uw woning bankroet gaan.

Het is veel veiliger om voor zulke ingrijpende werken samen te werken met OkDo verbouwingen, die uw voorschotten veilig stelt en bewaart tot de aanvang van de bouwwerf, om ze vervolgens slechts vrij te geven in functie van de werkelijke uitvoering van de werken. Met andere woorden, uw geld blijft vaststaan op een rekening, zolang de werken nog niet werden uitgevoerd. Op deze manier heeft u als klant slechts dat deel betaald dat werkelijk werd uitgevoerd, ook wanneer de bouwondernemer failliet gaat.

QualityPRO : een label en vertrouwensindicator die u de goede fiscale en sociale gezondheid garandeert van renovatiebedrijven

Wanneer u kiest voor een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in renovatiewerken en dat het QualityPRO-label kreeg opgespeld, heeft u alle kans dat dit bedrijf niet plotseling failliet zal gaan. Inderdaad, dit onafhankelijke label wordt enkel toegewezen aan kwalitatieve bouwbedrijven, waarvan de financiële situatie volledig werd doorgelicht, en wel op langere basis. Zo wordt onder andere ook de administratieve conformiteit van deze aannemers doorgenomen. Met andere woorden, er wordt gekeken of het bedrijf wel voldoet aan haar wettelijke verplichtingen inzake sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing, conform artikel 30 bis.

Allemaal goede redenen waarom OkDo verbouwingen de coördinatie van bouwwerven en renovatiewerken exclusief met aannemers met het QualityPRO-label verzekert, wat een bijkomende kwaliteit betekent naar de klanten toe.

Vermijdt te werken met aannemers met een inhoudingsplicht

Inhoudingsplicht betekent dat een bouwbedrijf volgens artikel 30 bis fiscale of sociale schulden heeft. Het bedrijf moeten in dat geval een bepaald percent van het bedrag van iedere factuur inhouden en doorstorten aan de RSZ (sociale schulden) of aan de FOD Financiën (fiscale schulden). De online-dienst van de Sociale Zekerheid laat u toe na te gaan, of een bouwbedrijf een inhoudingsplicht heeft ten opzichte van de factuur die u werd aangeboden. In geval van sociale schulden, wordt er 35% van het totaalbedrag van de factuur ingehouden en doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De online-dienst van de FOD Financiën laat u toe na te gaan of de aannemer die u factureert fiscale schulden heeft. In geval van fiscale schulden wordt er 15% van het totaalbedrag van de factuur ingehouden en doorgestort aan de FOD Financiën.

Vermijdt te werken met ondernemers aan de rand van een faillissement dankzij het netwerk van aannemers met QualityPRO-label van OkDo verbouwingen !

Contacteer onze medewerkers voor inlichtingen betreffende onze garanties of betreffende het overnemen van uw bouwwerf na een faillissement van uw verbouwingsaannemer. Klik hier op ieder moment van de dag om een offerte te krijgen betreffende verbouwingswerken in Vlaanderen !

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)