OkDo Verbouwingen

Europese en Belgische energiewetgeving met het oog op 2020 : de gevolgen voor renovatiewerken en subsidies voor uw woning

Wat houdt nu precies de Europese energiewetgeving 2020 in en welk zijn de gevolgen op gebied van renoveren van woningen in Vlaanderen en Brussel ? We zoemen even in op de details.

De energiewetgeving op Europees vlak : de regel van 3 x 20

De lidstaten van de EU hebben geopteerd voor een gemeenschappelijke energiepolitiek om ervoor te zorgen dat de producten en diensten in de energiesector aan een betaalbare prijs worden aangeboden. In 2007 nam de Europese Raad een voorstel aan, project “energie 2020”, met als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, het aandeel van hernieuwbare energie te verhogen naar 20% en de energie-efficiëntie met 20% te vergroten. Tevens kwam er een overeenkomst op lang termijn, om de uitstoot van CO2 met 80 à 95% te verminderen tegen 2050.

We zijn momenteel op de goede weg om het objectief van 20% aan hernieuwbare energie te behalen, maar daarentegen zijn we nog heel ver verwijderd van het objectief wat energie-efficiëntie betreft.

Het gebruiken van hernieuwbare energie in het aanbod van energie in de EU boekte een constante vooruitgang, om op ongeveer 10% te komen van het totale bruto energie-eindgebruik in 2008. In 2009 kwam 62% van de capaciteit van de nieuwe elektriciteitsbronnen in de EU voort van hernieuwbare energiebronnen (windmolens en fotovoltaïsche energie). De transportsector en de bouwsector moeten een vrijwillige politiek van energiebesparing blijven volgen en hun energiebronnen diversifiëren (vervuilende energiebronnen vervangen).

Het nieuwe energiebeleid richt zich op 5 prioriteiten : 

 • Europa zuiniger maken wat betreft energie;

 • Een geïntegreerde energiemarkt op poten zetten die absoluut pan-Europees is ;

 • Het verantwoordelijkheidsgevoel van de gebruiker aanwakkeren en de zekerheid en veiligheid van energie maximaliseren ;

 • De leidende rol van Europa in technologieën en vernieuwingen inzake energie ontwikkelen ;

 • De externe dimensie van de energiemarkt in de EU verstevigen.

Energie-efficiëntie is de sleutel voor het realiseren van die objectieven. Het meest renderende is de CO2 uitstoot te verminderen, de veiligheid in de energie en de competitiviteit te verbeteren, het energieverbruik beter toegankelijk te maken voor de gebruikers en jobs te creëren.

Energiebalans op Belgische schaal

Het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is de laatste jaren goed geëvolueerd, van 2,3% in 2005 naar 6,8% in 2012. Maar ons land is nog ver verwijderd van de 13% die behaald moet worden in 2020, zoals opgelegd door Europa.

Op Vlaams vlak

De EPB regelgeving eist dat nieuwe woningen moeten beantwoorden aan zeer strikte voorwaarden wat isolatie betreft en energie-efficiëntie. Maar tot op heden bestond er geen enkele regelgeving voor oudere constructies, die beschouwd kunnen worden als energie-vreters. Vandaar dat de Vlaamse regering een energierenovatieprogramma heeft ingevoerd dat zich concentreert op 3 hoofdlijnen :

Om nog meer eigenaars van woningen te motiveren, biedt de Vlaamse regering verschillende compensaties, zoals :

 • Premies en belastingkrediet op energiebesparende investeringen ;

 • Calculators om de terugverdiensten van de investeringen te berekenen ;

 • Afspraken met de bouwsector – dit was al voorzien in 2014 maar daar is men sindsdien van af gestapt ;

 • Hulp van energieconsulenten en energieleveranciers. De energieconsulent komt tussen bij particulieren, leefgemeenschappen of bedrijven en geeft hen informatie en raad. Hij staat zijn medewerkers bij, bij het uitvoeren van projecten betreffende het energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie.

In Vlaanderen zijn de premies afhankelijk van uw inkomen, uw woning, uw bezittingen en de aard van de werken. De werken moeten minimaal 10.000€ bedragen (excl. Btw).

Daarentegen, wanneer de normen niet worden gerespecteerd, krijgt uw woning “strafpunten”. Vanaf 15 punten kan een huis ongeschikt worden verklaard.

Op Waals vlak

De Waalse regering stelde 3 objectieven voorop, te realiseren voor 2020 :

 • 20% hernieuwbare energie proberen te behalen als eindverbruik ;

 • 8.000 GWh elektriciteit produceren op Waalse bodem via hernieuwbare energiebronnen ;

 • Met 30 % de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

3.800 GWh van die 8.000 GWh moeten komen van grote windmolens en 1.250 Gwh van fotovoltaïsche bronnen. Deze twee hernieuwbare energiebronnen kennen een onmiskenbare technologische maturiteit.

De Waalse regering geeft tevens premies om de mensen aan te moedigen hun woningen te renoveren.

Er bestaan 2 categorieën van premies: energiepremies en renovatiepremies.

Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden, om deze premies te kunnen ontvangen: komen hiervoor in aanmerking, enkel woningen van meer dan 20 jaar oud en die bewoond zijn door de persoon die de aanvraag van de premie doet, naast alle Waalse huishoudens met niet meer dan 93.000 € netto belastbaar inkomen.

Het bedrag van boetes bij het niet respecteren van deze regels, varieert al naargelang het belang van de niet uitgevoerde werken (minimum 50 € – maximum 50 000 €) :

 • Isolatie : 60€ per afwijking van 1 W/K

 • Energieprestatie : 0,24€ per afwijking van MJ

 • Overhitting : 0,48€ per afwijking van 1000 Khm³

 • Ventilatie : 4€ per afwijking van 1 m³/h

Het feit de boete te betalen, betekent niet dat men zich niet in orde moet stellen, integendeel, anders worden de bedragen verdubbeld. Het is dus aangeraden zich direct in orde te stellen.

U wenst nog bijkomende informatie betreffende de Europese energiewetgeving 2020 ?

Neem contact op met de renovatiemedewerkers bij OkDo verbouwingen ! Ons team mensen staat klaar om uw vragen te beantwoorden of om u een gratis prijsofferte te maken voor renovatiewerken aan uw woning om het energielabel te verbeteren.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)