OkDo Verbouwingen

Fouten gemaakt tijdens renovatiewerken : wat zijn uw rechten, hoe beroep aantekenen ?

Wanneer u fouten of gebreken constateert tijdens of na renovatiewerken aan uw woning of gebouw, is het van het allergrootste belang uw rechten te kennen en te weten hoe u beroep kunt aantekenen. OkDo verbouwingen richt even de schijnwerpers op welke stappen u in zo'n geval moet ondernemen.

Contract afsluiten voor renovatiewerken in België met een coördinator

Wanneer u een contact heeft afgesloten met een renovatiecoördinator zoals OkDo verbouwingen, dan bent u contractueel verbonden aan zowel uw renovatiecoördinator, als aan de aannemer die de werken zal uitvoeren

Het contract met de renovatiecoördinator OkDo verbouwingen

Uw verbouwingsmakelaar verbindt er zich toe enkel aannemers in renovatiewerken aan zijn cliënteel voor te stellen die te vertrouwen zijn, serieus en competent zijn, en in het bezit zijn van het QualityPRO-label, een onafhankelijke kwaliteitslabel in de bouw. Daarnaast verbindt hij zich ertoe uw voorschotten te waarborgen en slechts vrij te geven volgens uw instructies en naargelang de vooruitgang van de werken.

Het contract met de aannemer met QualityPRO-label, verantwoordelijk voor de renovatiewerken

Dit contract verbindt de klant met de aannemer met QualityPRO-label, uitgezocht door OkDo verbouwingen en die de gevraagde werken voor de klant zal uitvoeren. Hier speelt de technische verantwoordelijkheid van de aannemer de hoofdrol. Deze moet beantwoorden aan de Europese normen en de nationale technische specificaties, opgelegd door het Belgisch instituut voor onderzoek, het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf).

De procedure die u moet volgen in geval van een gebrek tijdens of na renovatiewerken

Hier vindt u enkele richtlijnen die u moet volgen, wanneer er gebreken zijn geconstateerd, veroorzaakt door renovatiewerken :

Probeer een minnelijke schikking te treffen

Zelfs wanneer uw bouwcoördinator in renovatiewerken en verbouwingen verplicht is enkel te werken met aannemers met label, waarvan bekend is dat zij goed werk leveren, kunnen er altijd gebreken of fouten tijden de werken opduiken. Wanneer er een zichtbaar of verborgen gebrek opduikt tijdens of na de verbouwingen, is het aangeraden direct contact op te nemen met de aannemer via een aangetekend schrijven. U omschrijft er heel duidelijk de geconstateerde gebreken, wat uw wensen zijn en in welk tijdsbestek. Uiteraard is het verkieslijk voor beide partijen dat deze gebreken tezamen worden vastgesteld, en dat er een minnelijke schikking wordt getroffen.

De Verzoeningscommissie Bouw : een reddingsboei

Indien u geen antwoord krijgt op uw aangetekend schrijven, kunt u, voordat u de grote middelen inzet, eerst contact opnemen met de Verzoeningscommissie Bouw, een commissie die tussen beiden komt in geval van technische geschillen tussen particulieren en architecten of aannemers. Deze commissie werkt volgens 3 pijlers: snelheid, objectiviteit en competentie, met als doel een minnelijke schikking te vinden. Wanneer verzoening niet mogelijk is, kunnen hun experts-bemiddelaars een bindend technisch rapport opstellen dat kan dienen als bewijsstuk voor de rechtbank.

De rechtbank : de laatste toevlucht, wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk is

In het geval een minnelijke schikking niet mogelijk is, is de enige oplossing jammergenoeg een rechtszaak. De rechtbank duidt vervolgens een onafhankelijke deskundige aan om een onderzoek in te stellen en te constateren welke gebreken er zijn. Op basis van dit gedetailleerd rapport zal de rechtbank een uitspraak doen en het is vervolgens aan de verliezende partij om de kosten van de expertise, opgedragen door de rechtbank, te dragen.

Weet dat zo'n procedure heel lang duurt. Vandaar dat het veel wenselijker is, alles in te zetten om tot een minnelijke schikking te komen met de aannemer.

Vergroot uw kansen voor een renovatieproject zonder problemen en ga in zee met OkDo verbouwingen

Contacteer onze medewerkers van OkDo verbouwingen voor Vlaanderen en Brussel en vraag een gratis prijsofferte voor uw renovatiewerken. Wij beantwoorden uw vraag binnen de 24h.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)