OkDo Verbouwingen

Hoe kunt u nagaan of een aannemer in renovatiewerken toegang heeft tot het beroep ?

U bent van plan om uw woning in te renoveren ? U heeft reeds verschillende prijsoffertes ontvangen, en nadat u deze heeft vergeleken, kiest u er een aannemer uit die de renovatiewerken in Vlaanderen of Brussel mag komen uitvoeren. Bent u er zeker van dat dit bedrijf toegang heeft tot het beroep ? Hieronder vindt u al onze tips om u daarvan te verzekeren.

Toegang hebben tot het beroep : ook bij renovatiewerken een absolute voorwaarde om de activiteit te mogen uitoefenen

Om een professionele activiteit te mogen uitoefenen, moet men zich eerst hebben ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor moet de ondernemer bij een erkend ondernemingsloket kunnen aantonen over voldoende ondernemersvaardigheden te beschikken om een bedrijf of activiteit te kunnen runnen, alsmede zijn sectorale beroepsbekwaamheid. De basiskennis van bedrijfsbeheer en de beroepsbekwaamheid kunnen ofwel worden aangetoond met een diploma, ofwel met ervaring. De KBO eist een ervaring van minimaal drie jaar om toegang te krijgen tot het beroep. Wat de sectorale beroepsbekwaamheid betreft, volstaat het dat één van de werknemers of geassocieerden hierover beschikt om het bedrijf in zijn geheel toegang te kunnen verlenen tot het beroep.

Er zijn meerdere wettelijke verplichtingen gebonden aan het uitoefenen van een zelfstandige activiteit, waardoor de toegang tot het beroep wordt beperkt. Die toegang is dan ook als een soort van garantie dat de aannemer over de nodige competenties beschikt. Een bedrijf dat een beroep uitoefent zonder hier toegang tot te hebben, kan zware sancties oplopen. Dat is zonder de verschillende negatieve gevolgen aan te halen dat dit kan hebben voor de bouwheer...

Hoe kan men nagaan of een renovatiebedrijf of aannemer toegang heeft tot het beroep ?

Slechts weinig bouwheren denken eraan om na te gaan of een aannemer weldegelijk toegang heeft tot het beroep voordat hij met de werken aanvangt. Nochtans is dit een heel belangrijke fase, aangezien er voor beide partijen, aannemer en bouwheer, serieuze burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen kunnen zijn. Dat kan een administratieve boete zijn, maar daarnaast wordt het contract nietig verklaard en moeten alle voorschotten worden terugbetaald enz.

Het is nochtans heel eenvoudig de toegang tot het beroep van een bedrijf of aannemer na te gaan. U kunt natuurlijk rechtstreeks aan de aannemer een bewijs vragen voordat u het contract tekent. Wanneer deze in orde is, zal hij het bewijs trots en snel leveren.

Maar u kunt deze informatie ook checken via internet, op de officiële website van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Door het BTW-nummer van de ondernemer in te typen, kunt u zijn NACEBELcodes raadplegen. Dat zijn de codes die overeenkomen met de economische activiteiten van het bedrijf (41 tot 43 voor bedrijven actief in de bouw en in renovatiewerken).

Niettemin moet u er wel rekening mee houden dat de website van KBO niet altijd up to date is en dat de wetgeving betreffende de NACEBELcodes in 2008 is veranderd. Dat houdt in dat u geen enkele vermelding vindt betreffende de competenties en toestemmingen van bedrijven opgericht voor deze datum.

En tenslotte moet u ook weten, dat wanneer een aannemer meerdere categorieën van werken bij u uitvoert (dakwerken, schrijnwerken, loodgieterij enz.), hij voor ieder apart uitgevoerd werk toegang moet hebben tot het beroep.

U bent van plan uw woning te laten renoveren ?

Laat de bouwcoördinators van OkDo verbouwingen de aannemers voor u uitkiezen, allen met toegang tot het beroep en met QualityPro-label. Contacteer onze medewerkers voor meer informatie of voor een gratis prijsofferte!

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)