OkDo Verbouwingen

De installatie van een verwarmingsketel

U denkt erover uw huidige verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe? IlliCO Verbouwingen helpt u een systeem te kiezen dat het beste past bij uw woning, en coördineert ook de werken die nodig zijn om deze verwarmingsketel te installeren. Door te kiezen voor een modern verwarmingssysteem zoals een condensatieketel of hoogrendementsketel kunt u tot 30% besparen op uw energiefactuur ten opzichte van verwarmen met een oude traditionele verwarmingsketel.

Vraag een prijsofferte !

Een klassieke verwarmingsketel, een hoogrendementsketel of een condensatieketel?

Momenteel bestaan er drie types verwarmingsketels:

  • De klassieke verwarmingsketel: met een klassieke brandstof wordt water verwarmd tot een temperatuur rond de 70 à 90°C. Dit systeem resulteert in een laag rendement aan energie ;
  • De hoogrendementsketel : dit systeem creëert warmte door verbranding, maar ook door de recuperatie van de warmte in de rookgassen die uitgestoten worden. Het water wordt daarbij verwarmd tot 30 à 70°C.
  • De condensatieketel : dit systeem verwarmt het water eveneens tot zo'n 70 à 90°C via verbranding, maar onttrekt ook warmte uit de waterdampen van de uitgestoten rookgassen. Hierdoor is een hoog energierendement gewaarborgd.

Sinds september 2015 is er een nieuwe Europese Eco-design-richtlijn, waardoor men enkel nog hoogrendementsketels of condensatieketels met een zeer hoge energieprestatie kan kopen.

Wand- en vloerketels

Ook het model van uw ketel kunt u bepalen. Er zijn 2 modellen op de markt:

  • Vloermodel : qua oppervlakte is dit model vergelijkbaar met een “grote” wasmachine. Circulatoren en expansievaten moeten meestal wel apart worden voorzien;
  • Muurmodel : deze is zeer compact en gelijkt wat op een grote warmwaterboiler.

De keuze van een vloer- of muurmodel hangt dus vooral af van de beschikbare plaats en de configuratie van uw woning, en van de wijze waarop u warm water wenst te produceren.

Verwarmingsketels met en zonder schoorsteen

Er bestaan twee verschillende systemen: een gesloten en een open verwarmingsketel. De systemen verschillen op vlak van aanvoer van zuurstof en de afvoer van de verbrandingsgassen:

  • De verwarmingsketel met schoorsteen (open ketel) : de ketel onttrekt de lucht nodig voor de verbranding uit de ruimte waarin deze is opgesteld en voert de verbrandingsgassen af via een schoorsteen – deze ruimte moet dus goed verlucht zijn ;
  • De verwarmingsketel zonder schoorsteen (gesloten ketel) : de ketel is verbonden met de buitenlucht via een dubbele afvoerbuis. Via de ene buis wordt de lucht nodig voor de verbranding aangevoerd, via de andere worden de verbrandingsgassen afgevoerd.

Verschillende brandstoffen voor uw verwarming

Een verwarmingsinstallatie werkt op aardgas, stookolie of elektriciteit. Voor welke brandstof kiest u? Hieronder vindt u de voor- en nadelen:

Een verwarmingsketel op aardgas

Aardgas is een niet vervuilende fossiele brandstof. De installatiekosten voor een verwarming op gas zijn relatief laag. U heeft geen opslagtank nodig, dus de installatie neemt weinig plaats in beslag. Het is bovendien niet verplicht de ketel één keer per jaar te onderhouden, maar dit valt wel sterk aan ter raden.

Een verwarmingsketel op stookolie

Stookolie is een fossiele brandstof. Een ketel op stookolie vraagt een verplicht jaarlijks onderhoud, en de installatiekosten zijn hoog.

Een verwarmingsinstallatie op elektriciteit

De installatiekosten voor een verwarming op elektriciteit zijn heel laag. Men heeft geen ketel nodig, dus moet men er ook geen plaats voor voorzien. Iedere radiator wordt rechtstreeks aangesloten op het elektrisch netwerk. Het verbruik van een verwarmingsinstallatie op elektriciteit is echter heel hoog, en dus duur.

De installatiewerken voor het installeren van verwarmingsketels op aardgas en condensatieketels worden gesubsidieerd door de verschillende regio's in België

De installatie van een verwarmingsinstallatie zoals een verwarmingsketel op aardgas of een condensatieketel valt onder werken die genieten van regionale premies. OkDo verbouwingen helpt u bij het nemen van deze administratieve stappen en het opstellen van het dossier voor de aanvraag van deze premies.

Vul onderstaand formulier in om een prijsofferte te ontvangen voor het installeren van een verwarmingsketel:

 
 
 
 
Aide
 
 

Par l'encodage de ses données et l'envoi du présent formulaire, l'utilisateur du site Internet reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions d'utilisation du site web et de protection des données personnelles.

(* = Deze velden zijn verplicht)

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)