OkDo Verbouwingen

Geldende renovatiepremies en fiscale voordelen voor 2016 in Brussel en Vlaanderen

Voor ieder die renovatiewerken plant te doen : wees gerust ! De Vlaamse regering en die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben ieder hun lijst met renovatiepremies voor 2016 goedgekeurd. Hieronder vindt u alle mogelijke financiële subsidies en voordelen waarop u beroep kunt doen indien u renovatiewerken wenst te laten uitvoeren aan uw woning in Vlaanderen of in Brussel.

Premies en financiële voordelen voor 2016 bij renovatiewerken aan woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De regionale financiële tussenkomsten voor renovatiewerken zijn ingedeeld in twee categorieën :

Financiële tussenkomsten uitgereikt vóór aanvang van renovatiewerken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt verschillende financiële voordelen aan bij renovatiewerken aan uw woning :

  • Brusselse Groene Lening

Het betreft een energielening tegen een rentevoet van 0% tot 2% voor alle werken die de energieprestatie van uw woning verbeteren : isolatiewerken (dak, muren, vloer), de plaatsing van isolerende vensters, van een mechanische ventilatiesysteem (VMC), van een condensatieketel op gas, van een thermische regulatie en van een gasconvector.

U heeft recht op deze lening wanneer uw jaarlijks bruto inkomen lager is dan 30 000 € + vermeerderingen (voor een alleenstaande). Koppels kunnen op deze groene lening beroep doen wanneer hun jaarlijks bruto inkomen lager is dan 60 000 € + vermeerderingen (+ 5 000 €/persoon ten laste). De voorwaarden voor een groene lening zijn vergelijkbaar met die voor energiepremies.

  • Premie voor de verfraaiing van gevels

Deze premie wordt uitgereikt voor de volgende werken : het opknappen, beschermen tegen vocht, verwijderen van graffiti, onderhoud en repareren van de gevel.

Er kan slechts één premie per gebouw worden aangevraagd voor het geheel van de werken. Het betreft voorgevels in straten met gebouwen ouder dan 25 jaar, waarvan 2/3 van de verdiepingen van het gebouw worden gebruikt voor huisvesting. De premie dekt 30 tot 85 % van het aanvaarde bedrag, al naargelang het inkomen en de locatie van het gebouw.

  • Subsidie « klein erfgoed »

Deze is van toepassing voor restauratiewerkzaamheden en voorafgaande onderzoeken betreffende de materialen die werden toegepast voor de decoratieve elementen van gevels en voortuinen.

Per gebouw kan er ook maar één premieaanvraag worden ingediend voor het geheel van de werken. De subsidie wordt enkel toegekend voor die elementen, die zichtbaar zijn vanaf de publieke ruimte.

De subsidie dekt 50 % (maximaal 10 000 € per periode van 5 jaar) van de aanvaardde uitgaven, vermeerderd met 25 % (maximaal 15 000 €) wanneer uw jaarlijks bruto inkomen lager is dan 40 000 € (+ vermeerderingen) of wanneer het gebouw is gelegen in een perimeter van een wijk met contract.

  • Subsidie voor beschermd onroerend erfgoed

Deze wordt toegekend bij de volgende werken : stabiliteitswerken, behoud, onderhoud, restauratie, vervanging en heropbouw van gedegradeerde of verdwenen elementen. De subsidie voor geklasseerde gebouwen wordt eveneens toegekend bij studies.

Zoals de naam al laat veronderstellen, betreft het enkel geklasseerde gebouwen (monumenten en sites). De subsidie dekt 40 tot 80 % van het bedrag van de werken al naargelang het type werk, het inkomen van de aanvragers en de locatie van het betrokken geklasseerde gebouw.

  • Premie voor het renoveren van een woning

Deze premie kan slechts één keer per woning worden aangevraagd voor alle werken. Ze wordt toegekend aan gebouwen ouder dan 30 jaar, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het betreft werkzaamheden die de stabiliteit, de veiligheid en de gezondheid garanderen of waarbij de woning wordt gemoderniseerd en het comfort wordt verhoogd.

De te respecteren voorwaarden zijn dat de bewoner/eigenaar een fysieke persoon is, en de eigenaar/verhuurder een fysieke of morele persoon. De verhuur moet daarbij verplicht lopen via een Sociaal verhuurkantoor. Het bedrag van de premie hangt af van de wijk waar de woning is gelegen en van het gezinsinkomen. Ze varieert van 30 tot 80% van de goedgekeurde bedragen.

Premies toegekend na afloop van renovatiewerken

De energiepremies voor 2016 voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn beschikbaar voor iedere fysieke of morele persoon.

Het is een premie voor werken of studies die een verbetering van de energieprestaties van een gebouw met zich meebrengen. Zowel de audit, de isolatie als de verwarming vallen hieronder. Dus een nieuwe verwarmingsketel, een waterpomp, een zonneboiler, de afvoer van de rookgassen van de verwarmingsketel, het overschakelen op andere energiebronnen zoals gas, ...

De energiepremies voor 2016 zijn geldig voor studies/werken waarvan de factuur van het saldo is/werd opgesteld tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016. De aanvragen moeten ten laatste 4 maanden na de datum van de factuur van het saldo worden ingediend.

Premies voor 2016 voor renovatiewerken in Vlaanderen

In Vlaanderen kunt u beroep doen bij renovatie- en verbouwingswerken op verschillende premies of financiële voordelen uitgaande van de Vlaamse Overheid, netbeheerders, gemeenten en provincies.

We kunnen de voordelen van de Vlaamse Overheid onderverdelen in vier categorieën.

  • Vlaamse Renovatiepremie

Deze premie wordt toegekend bij grondige renovatiewerken, waarbij de factuur maximaal 2 jaar oud is. Zowel eigenaars die zelf de woning bewonen als eigenaars die verhuren komen hiervoor in aanmerking (mits minstens 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor). De grootte van de premie hangt af van uw jaarlijks inkomen, het type woning en uw andere bezittingen. Het betreft werken aan de elektrische of de sanitaire installatie (met een maximum van 3.750 euro) en de centrale verwarming (met een maximum van 7.500 euro). U kunt een aanvraag iedere 10 jaar indienen voor ten hoogste twee categorieën.

  • Vlaamse Verbeteringspremie

Deze premie betreft kleine verbeteringswerken, waarbij de factuur maximaal 1 jaar oud is. Zowel eigenaars die zelf de woning bewonen als eigenaars die verhuren komen hiervoor in aanmerking (mits minstens 9 jaar via een sociaal verhuurkantoor). De grootte van de premie hangt af van uw jaarlijks inkomen, het type woning en de gedane kosten. Onder de werken vallen onder andere dakwerken, buitenschrijnwerk, gevelwerkzaamheden, behandeling tegen vocht, sanitaire installaties, elektrische installaties, inperken van CO2-intoxicaties, omschakelen naar centrale verwarming en uitbreidingswerken.

  • Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Deze belastingvermindering betreft de renovatie van verhuurwoningen, verhuurd via een sociaal verhuurbureau. Enkele van de voorwaarden zijn dat de woning al ten minste 15 jaar moet zijn verhuurd en het geïnvesteerde bedrag ten minste 11.520 euro bedraagt.

  • BTW-tarief van 6% bij de renovatie van woningen

Dit verlaagde BTW-tarief geldt voor renovatiewerken aan privéwoningen van ten minste 10 jaar oud. De werken moeten wel door één en dezelfde aannemer worden uitgevoerd.

U bent van plan uw woning in Brussel of Vlaanderen te laten renoveren en wenst beroep te doen op hulp voor het bekomen van subsidies ?

Contacteer onze werfbegeleiders gespecialiseerd in renovatiewerken bij OkDo verbouwingen ! Ons team mensen staat klaar om uw renovatiewerken van a tot z bij te staan, waar ook in Vlaanderen of Brussel, en helpen u een dossier samen te stellen voor de aanvraag van premies.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)