OkDo Verbouwingen

Project « Energie 2020 » in België: premies betreffende isoleren en renoveren

De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke politiek gevoerd om ervoor te zorgen dat de producten en diensten in de energiesector aan een betaalbare prijs worden aangeboden. In 2007 nam de Europese Raad een project aan, “energie 2020”, met als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen, het aandeel van hernieuwbare energie tot 20% te verhogen en de energie-efficiëntie met 20% te vergroten. Tevens kwam er een overeenkomst op lange termijn, om de uitstoot van CO2 tegen 2050 met 80 à 95% te verminderen. Maar wat zijn nu zo de concrete gevolgen in België, en meer bepaald in Vlaanderen en Wallonië ? Welke premies worden er in uw streek toegekend aan isolatiewerken ? We gaan er hier even uitgebreid op in.

Energiebesparingen: balans en perspectieven van Europa

We zijn momenteel op de goede weg om het objectief van 20% aan hernieuwbare energie te behalen, maar daarentegen zijn we nog heel ver verwijderd van het objectief wat energie-efficiëntie betreft.

Het gebruiken van hernieuwbare energie in het aanbod van energie in de EU boekte een constante vooruitgang, om op ongeveer 10% te komen van het totale bruto energie-eindgebruik in 2008. In 2009 kwam 62% van de capaciteit van de nieuwe elektriciteitsbronnen in de EU voort van hernieuwbare energiebronnen (windmolens en fotovoltaïsche energie). Maar Europa is niet alleen in deze race, de onafhankelijke barometer “Renewable Energy Country Attractiviness Indices” plaatste de VS en China in 2010 aan het hoofd van de landen met de beste mogelijkheden wat investeringen betreft in hernieuwbare energie.

De transportsector en de bouwsector moeten een vrijwillige politiek van energiebesparing blijven volgen, en hun energiebronnen diversifiëren (vervuilende hulpmiddelen vervangen).

De nieuwe energiestrategie richt zich op 5 prioriteiten :

 • Europa zuiniger maken wat energie betreft ;
 • Een geïntegreerde energiemarkt op poten zetten die absoluut pan-Europees is ;
 • Het verantwoordelijkheidsgevoel van de gebruiker aanwakkeren en de zekerheid en veiligheid van energie maximaliseren ;
 • De leidende rol van Europa in technologieën en vernieuwingen inzake energie ontwikkelen ;
 • De externe dimensie van de energiemarkt in de EU

Energie-efficiëntie is de sleutel voor het realiseren van die objectieven. Het meest renderende is de CO2 uitstoot te verminderen, de veiligheid in de energie en de competitiviteit te verbeteren, het energieverbruik beter toegankelijk te maken voor de gebruikers en jobs te creëren.

We zijn nog ver van het objectief van de 20% energiebesparing.

Het aandeel hernieuwbare energie in België

Het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is de laatste jaren goed geëvolueerd, van 2,3% in 2005 naar 6,8% in 2012. Maar ons land is nog ver verwijderd van de 13% die behaald moet worden in 2020, zoals opgelegd door Europa.

Vlaanderen : energiebesparend renovatieobjectief beloond met premies

De EPB regelgeving eist dat nieuwe woningen moeten beantwoorden aan zeer strikte voorwaarden wat isolatie betreft en energie-efficiëntie. Maar tot op heden bestond er geen enkele regelgeving voor oudere constructies, die beschouwd kunnen worden als energie-vreters. Vandaar dat de Vlaamse regering een energierenovatieprogramma heeft ingevoerd dat zich concentreert op 3 hoofdlijnen :

Om nog meer eigenaars van woningen te motiveren, biedt de Vlaamse regering verschillende compensaties, zoals :

 • Premies en belastingkrediet op energiebesparende investeringen
 • Calculators om de terugverdiensten van de investeringen te berekenen
 • Afspraken met de bouwsector – dit was al voorzien in 2014 maar daar is men sindsdien van af gestapt
 • Hulp van energieconsulenten en energieleveranciers. De energieconsulent komt tussen bij particulieren, leefgemeenschappen of bedrijven en geeft hen informatie en raad. Hij staat zijn medewerkers bij, bij het uitvoeren van projecten betreffende het energieverbruik en het gebruik van hernieuwbare energie.

In Vlaanderen zijn de premies afhankelijk van uw inkomen, uw woning, uw bezittingen en de aard van de werken. De werken moeten minimaal 10.000€ bedragen (excl. Btw).

Daarentegen, wanneer de normen niet worden gerespecteerd, krijgt uw woning “strafpunten”. Vanaf 15 punten kan een huis ongeschikt worden verklaard. Het aantal strafpunten voor een niet geïsoleerd dak hangt af van de tijd die u wacht alvorens de werken uit te laten voeren :

Strafpunten voor daken < 0,75m²K/W

 

Oppervlakte < 16m²

Oppervlakte > 16m²

01/01/2015 -> 31/12/2017

1

3

01/01/2018 -> 31/12/2019

3

9

Vanaf 01/01/2020

9

15

Objectieven in Wallonië en de invloed op de premies

De Waalse regering stelde 3 objectieven voorop, te realiseren voor 2020 :

 • 20% hernieuwbare energie proberen te behalen als eindverbruik
 • 000 GWh elektriciteit produceren op Waalse bodem via hernieuwbare energiebronnen
 • Met 30 % de uitstoot van broeikasgassen verminderen

3.800 GWh van die 8.000 GWh moeten komen van grote windmolens en 1.250 Gwh van fotovoltaïsche bronnen. Deze twee hernieuwbare energiebronnen kennen een onmiskenbare technologische maturiteit.

a) Grote windmolens : 3.800 GWh

Het potentieel om de installatie van grote windmolens te voorzien op Waals grondgebied is enorm. Het te volgen traject zal progressief zijn, met een aanzienlijke toeneming tussen 2014 en 2020. De technologische maturiteit van windmolens maakt dat de productiviteit verhoogde, terwijl de ondersteuning verlaagde naar 0,9 PK/MWh. Dit getal zal effectief zijn van zodra het decreet over windmolens aanvaard zal zijn.

b) Fotovoltaïsche energie : 1.250 GWh

In 2012 bereikte de fotovoltaïsche productie 500 GWh. Het objectief van 1.250 GWh laat toe verdere toekomstperspectieven in deze branche te kunnen behouden.

Tussen 2014 en 2020 zal de ontwikkeling van kleine fotovoltaïsche panelen (- 10kW) en grote fotovoltaïsche panelen (+ 10 kW) gelijk opgaan, met een totaal van 875 GWh voor de kleine panelen en 375 GWh voor de grote.

De Waalse regering geeft tevens premies om de mensen aan te moedigen hun woningen te renoveren.

Er bestaan 2 categorieën van premies: energiepremies en renovatiepremies.

Energiepremies :

Renovatiepremies :

Er zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden, om deze premies te kunnen ontvangen: komen hiervoor in aanmerking, enkel woningen van meer dan 20 jaar oud en die bewoond zijn door de persoon die de aanvraag van de premie doet, naast alle Waalse huishoudens met niet meer dan 93.000 € netto belastbaar inkomen.

Het bedrag van boetes bij het niet respecteren van deze regels, varieert al naargelang het belang van de niet uitgevoerde werken:

 • Isolatie : 60€ per afwijking van 1 W/K
 • Energieprestatie : 0,24€ per afwijking van MJ
 • Overhitting : 0,48€ per afwijking van 1000 Khm³
 • Ventilatie : 4€ per afwijking van 1 m³/h

-> Minimum 250€ - maximum 50.000€

Het feit de boete te betalen, betekent niet dat men zich niet in orde moet stellen, integendeel, anders worden de bedragen verdubbeld. Het is dus aangeraden zich direct in orde te stellen.

Advies nodig? U heeft zin de isolatie van uw woning te herzien ? Denk aan OkDo verbouwingen !

Dankzij haar totale begeleiding in renovatiewerken en nieuwbouw, kan OkDo verbouwingen u goed advies geven, een totale offerte opmaken voor de werken en de ganse werf en werken coördineren.

 

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)