OkDo Verbouwingen

QualityPro vzw ligt aan de basis van het QualityPro-label, bestemd voor vaklui in de bouwsector.

Met veel interesse vernamen we dat Federaal Minister voor tewerkstelling, economie en consumentenzaken, Kris Peeters, van plan is om een algemene aansprakelijheidsverzekering verplicht te maken voor alle bouwbedrijven. In tegenstelling tot de Confederatie Bouw zijn wij helemaal te vinden voor dit voorstel.
We stelden vast dat er in de bouwsector vrij veel schadegevallen zijn en besloten op basis daarvan het QualityPro-label te ontwikkelen onder de vorm van een vzw. Dit label telt vandaag meer dan honderd bedrijven in alle landsdelen. Het streeft ernaar om de klanten van deze bouwbedrijven een aanvaardbaar veiligheidspeil te garanderen wanneer ze beroep doen op hun diensten.

Voor elk bedrijf dat het label wil ontvangen, voeren we een analyse uit van de volgende elementen:

  • De financiële situatie: de analyse moet nagaan in hoeverre het waarschijnlijk is dan een bedrijf tijdens de werkzaamheden failliet gaat.
  • Beschikken over een professionele aansprakelijkheidsverzekering: we stelden vast dat 28% van de kandidaten voor dit label helemaal geen verzekering hadden.
  • De organisatorische kenmerken van het bedrijf: de ervaring van de zaakvoerder, het gebruikte materiaal, de kwalificatie van het personeel, …
  • De kwaliteit van het bestek dat aan de klant wordt bezorgd: het bestek moet alle verplichte elemeneten bevatten, het bestek moet voldoende gedetailleerd zijn, …
  • Tevredenheidsenquêtes: vóór het label wordt toegekend, nemen we telefonische tevredenheidsenquêtes af.

Zodra een bedrijf het label heeft verworven, wordt het verder opgevolgd wat betreft twee essentiële elementen:

  • Controle van de professionele aansprakelijkheidsverzekering bij elke vervaldag;
  • Controle van het dagelijkse bedrijfsbeheer zoals: het niet neertleggen van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank, dagvaarding van de RSZ/BTW/bedrijfsvoorheffing, controle van het artikel 30bis, slechter worden van de financiële toestand, …

Ons QualityPRO-label wordt erkend door bedrijven zoals AXA of Securex. Deze bieden bijkomende voordelen aan de aannemers die over het QualityPRO label beschikken.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)