OkDo Verbouwingen

Verzekering Alle bouwplaatsrisico's voor particulieren

Een huis bouwen of verbouwen in Vlaanderen of elders in België brengt uiteraard de nodige risico's met zich mee. De duur van een bouwplaats moet alsmaar korter, de toevlucht naar nieuwe technieken is dikwijls riskant, het gebruik van net nieuw gelanceerde bouwmaterialen is soms delicaat, … Dat zijn allemaal factoren, die de kans op schade op een bouwplaats doen verhogen. Gelukkig bestaan er specifieke verzekeringen in de bouwsector om u tegen deze risico's te beschermen, meer bepaald de Verzekering Alle Bouwplaatrisico's waarvan u alle details kunt vinden in dit artikel.

Welke goederen, installaties en uitrustingen worden gedekt door de Verzekering Alle Bouwplaatsrisico's ?

Deze verzekeringspolis dekt al het verlies en/of de schade van/aan gebouwen tijdens de bouw of verbouwing. De polis dekt tevens de bouwmaterialen die op de bouwplaats worden gebruikt. Daarnaast vallen schade of verlies van de installaties en technische bouwelementen hier eveneens onder, zoals sanitaire installaties, centrale verwarming of airconditioning. Een bijkomende facultatieve optie is zich tevens te verzekeren voor de tijdelijke installaties en de voertuigen en machines die aanwezig zijn op de werf, net als de bestaande goederen in eigendom van de bouwheer.

Een verzekeringspolis om te bouwen en te verbouwen zonder zorgen: wie kan hiervan genieten?

Een verzekering Alle Bouwplaatrisico's dekt de bouwheer (een rechtspersoon of natuurlijke persoon), ondernemers in de bouw of verbouw, onderaannemers, architecten en raadgevende ingenieurs. Een particulier kan zich een verzekering laten aanmeten, afgestemd op zijn behoeften, waarbij de berekende premie rekening houdt met de verschillende criteria betreffende het bouwproject of het renovatieproject van het gebouw :

  • Het verzekerde bedrag ;

  • De duur van de bouwplaats ;

  • De onderhoudsperiode ;

  • De bodemgesteldheid ;

  • De te verzekeren personen ;

  • De ondertekende garanties betreffende de burgerlijke verantwoordelijkheid naar derden toe ;

  • Burenhinder

  • Enz.

De begunstigde is gedekt vanaf het begin van de werkzaamheden tot de voorlopige oplevering van een deel of van het geheel van het bouwwerk. Sommige gebreken kunnen na deze periode opduiken, vandaar dat het mogelijk is de garantieperiode te verlengen tot in de onderhoudsperiode, namelijk één of twee jaar na de voorlopige oplevering. Indien u vreest dat er na deze periode nog gebreken aan het licht zouden komen, is het mogelijk een tienjarige aansprakelijk te onderteken voor particulieren, die compatibel is met een Verzekering Alle Bouwplaatrisico's. Zoals de naam al laat vermoeden, dekt deze verzekering alle risico's op zware gebreken van het gebouw gedurende tien jaar. Deze bijkomende dekking is dan opgenomen onder een bijkomend artikel.

Een drievoudige optimale bescherming tegen mogelijke tegenslagen tijdens de werkzaamheden in de bouw of verbouw

De Verzekering Alle Bouwplaatsrisico's dekt de bouwheer op drie verschillende vlakken:

Een financiële schadeloosstelling bij schade aan verzekerde goederen

Deze verzekeringspolis die specifiek is in de bouwsector beschermt in geval van diefstal op de werf, net als bij iedere schade, wat ook de oorzaak moge zijn: overstroming, brand stormschade, noem maar op. Uiteraard is er geen dekking in geval van eventuele gebrekkige of niet-conforme uitvoering van de werkzaamheden op architecturaal vlak.

Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden

Ook aanpalende gebouwen kunnen schade ondervinden door de uitgevoerde werken tijdens de bouwplaats. Insijpelend water, scheuren en andere ongemakken zijn niet uit te sluiten. De garantie Burgerlijke Aansprakelijkheid tegenover derden voorziet in de reparatie van de veroorzaakte schade.

Burenhinder

Zelfs wanneer alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, kunnen naaste buren eventueel schade ondervinden. In dat geval dekt de garantie Burenhinder integraal de eventuele schade veroorzaakt aan hun eigendommen.

Noteer wel dat het bedrag van de franchise in geval van een schadegeval bij deze drie garanties ten laste blijft van de verzekerde.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)