OkDo Verbouwingen

Een voorschot betalen bij renovatiewerken: welke som is aanvaardbaar en wat is de correcte betalingstermijn? Hoe kunt u zichzelf beschermen ?

We zoemen even in op de betaling van een voorschot bij renovatiewerken in Vlaanderen en Brussel. Welke bedragen van de aannemer zijn rechtmatig en op welk moment tijdens de bouwwerf moet u die betalen? Hoe kunt u zich beschermen tegen afzetterij en financiële wanpraktijken ? Onze bouwcoördinators in renovatiewerken geven graag antwoord.

Een voorschot van 30% en het saldo zijn bepaald in de algemene voorwaarden van uw offerte voor een nieuwbouw of voor verbouwingswerken

Over het algemeen vragen aannemers in de bouw of bij verbouwingen een voorschot van 30% op het totale bedrag van de bouwwerf bij aanvaarding van de overeenkomst. Hiermee kunnen zij op een comfortabele manier de uitvoer van de werken starten (aankoop van materiaal en de eerste werken), en zeker zijn van de solvabiliteit van de klant. Zo'n voorschot voor aanvang van de werken is dus een gangbare zaak in Vlaanderen en Brussel, wat in de meeste gevallen zonder noemenswaardige problemen verloopt. In enkele gevallen wordt er afgeweken van die 30% voorschot. Bijvoorbeeld wanneer er een metalen wenteltrap door een ijzerwerker moet worden gemaakt, of in het geval er belangrijke werken moeten worden uitgevoerd voor er daadwerkelijk gestart kan worden bij de klant.

Wanneer het voorschot van 30% betaald is, verloopt de rest van de betalingen op basis van de overeenkomt met uw aannemer. Dit akkoord werd bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in de offerte van de bouwwerken of renovatiewerken. Het is dus belangrijk dit goed na te lezen voor u de offerte aanvaardt en ondertekent. Een handtekening onderaan een prijsofferte betekent dat u akkoord bent met de verkoopsvoorwaarden en een betaling van een factuur betekent dat u de werken zoals ze werden uitgevoerd aanvaard heeft.

Wat mag u aanvaarden te betalen en op welke vervaldatum in geval van renovatiewerken ?

Wat de betaling van de facturen betreft, heeft u slechts twee opties :

  • U werkt rechtstreeks samen met een aannemer in de bouw : in dit geval moet u de bedragen betalen zoals bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden op de offerte. U loopt hier het risico dat de werken ondanks de betalingen grote vertragingen oplopen, of erger nog, dat de aannemer plots op raadselachtige wijze verdwijntnadat u enkele grote betalingen uitgevoerd heeft ;

  • U werkt samen met een bouwcoördinator in renovatiewerken zoals OkDo verbouwingen : wij beschermen uw voorschot van 30% tot aan de aanvang van de werken. Vervolgens deblokkeren wij uw geld in functie van de vorderingen van de werken. Op deze manier bieden wij een dubbele garantie bij renovatiewerken: een eerste naar de aannemer toe, die zeker is dat hij betaald zal worden voor het werk dat hij uitvoert. Een tweede naar de klant toe, omdat de werken volgens de regels van de kunst zullen worden uitgevoerd, en dit binnen de afgesproken termijn. In een sector die onzeker is als de bouwsector, is het van het allergrootste belang een win-win overeenkomst te kunnen sluiten.

De tweede optie is uiteraard de beste. Het is de enige mogelijkheid zich te beschermen tegen frauduleuze praktijken, die jammergenoeg schering en inslag zijn in de bouwsector.

In geval van problemen vóór aanvang van de werken, zorgt uw bouwcoördinator voor de volledige terugbetaling van uw voorschot

Door beroep te doen op een verbouwingscoördinator zoals OkDo verbouwingen voor het opvolgen van uw renovatiewerken heeft u een bijkomend belangrijk voordeel. Indien er zich een probleem voordoet vóór aanvang van de werken, zoals bijvoorbeeld het faillissement van de aannemer die uw werken zou uitvoeren, betalen wij u het voorschot integraal terug ! In het geval u zelf rechtstreeks samenwerkt met een aannemer, kunt u er zeker van zijn dat u de volledige 30% kwijt bent, zonder dat u hierbij gerechtelijke stappen kunt ondernemen.

Kies voor financiële zekerheid voor uw renovatiewerken en laat u begeleiden door OkDo verbouwingen !

Neem contact op met onze medewerkers bij OkDo verbouwingen, en vraag een gratis prijsofferte voor uw renovatiewerken. Wij nemen binnen de 24h contact met u op.

Laatste actualiteiten bij OkDo

Prijsvraag
Sluiten

Ontvang een offerte voor uw werken ! Vul dit formulier in, en wij contacteren u binnen de 24 werkuren.

 
 
 
Aide
 
(* = Deze velden zijn verplicht)